Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht (IE) beschermt de rechten van de maker (de bedenker) van een werk: een product, een uitvinding, een merknaam, een muziekstuk of literair werk, een foto of een film.

Alleen degene die het werk van intellectuele eigendom heeft vervaardigd of de rechthebbende is, mag het werk verveelvoudigen of openbaar maken.

BVDW advocaten adviseert over het vastleggen van rechten van intellectuele eigendom en procedeert in geschillen over intellectuele eigendom.

Veelal is er een overlap tussen de verschillende vormen van intellectuele eigendom. BVDW advocaten adviseert ten aanzien van de volgende onderwerpen binnen het rechtsgebied van de intellectuele eigendom:

 • Auteursrecht;
 • Octrooirecht;
 • Merkenrecht;
 • Tekeningen en modellenrecht;
 • Handelsnamenrecht;
 • Persoonlijkheidsrechten;
 • Portretrecht;
 • Databankenrecht;
 • Domeinnamenrecht;
 • Naburige rechten;
 • Kwekersrecht.