Arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen

Vrijwel iedereen komt wel eens in aanraking met het arbeidsrecht, hetzij als werkgever hetzij als werknemer. VDW is gespecialiseerd op een zeer breed terrein van het arbeidsrecht.

VDW adviseert en procedeert in arbeidsgeschillen en begeleidt aanvragen voor ontslagvergunningen (ook voor collectief ontslag).

VDW stelt arbeidsovereenkomsten en collectieve regelingen op (handboek arbeidsvoorwaarden) en heeft veel ervaring op het gebied van harmonisering van arbeidsvoorwaarden en overgang van onderneming.

VDW adviseert en procedeert daarnaast over non-concurrentiebedingen en relatiebedingen en adviseert ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Ook op het gebied van ambtenarenrecht en sociaalverzekeringsrecht heeft VDW de expertise in huis.

VDW heeft veel ervaring met het adviseren en doorvoeren van reorganisaties. VDW wordt veelvuldig door bedrijven gevraagd het arbeidsrechtelijke deel van een overname te begeleiden.

 

VDW stelt beleid op voor bedrijven ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en adviseert werknemers en/of opdrachtnemers en/of bestuurders in geval zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag (zie Julia van der Woude The Voice of Holland), ook ten aanzien van schadevergoeding. In voorkomende gevallen wordt VDW ingeschakeld als adviseur voor de DEVP, deexternevertrouwenspersoon.nl.