Medezeggenschapsrecht

Julia adviseert zowel bedrijven als ondernemingsraden op het gebied van de medezeggenschap in brede zin.